Go to content
Brána do MORAVSKÉHO TOSKÁNSKA otevřená

Brána do Moravského Toskánska otevřená

Seminář si klade za úkol prostřednictvím odborných přednášek a audiovizuálních vystoupení přiblížit charakteristické rysy oblasti stále častěji nazývané nebo přezdívané jako MORAVSKÉ TOSKÁNSKO. Akce je určená pro agentury a regionální kanceláře z oblasti cestovního ruchu a novináře. Zahájení v 9:30.

K vystoupení na semináři jsme pozvali odborníky z krajinné historie, pedologie, biodiverzity a také významné pěstitele a producenty vín z této oblasti. Díky spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně jsme požádali o výběr vhodných přednášejících k výše uvedeným tématům. Účast přislíbili RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Prof. Ing. Pavel Pavloušek, CSc. a Ing. Jiří Jandák, CSc. V semináři vystoupí, mimo jiné, nejznámější autor fotografických snímků Emil Čelustka, který bude prezentovat fotografie této oblasti a vlastník ochranné známky Moravské Toskánsko.

Obsahem semináře budou zajímavosti z pohledu krajinného profilu, přírodních a geomorfologických znaků a v neposlední řadě z hlediska pěstování révy vinné a tradice výroby vín. Chceme zvýšit a primárně upevnit povědomí o oblasti Moravské Toskánsko, zprostředkovat důležité a zajímavé informace pro tuzemské a regionální cestovní kanceláře a společnosti s orientací na cestovní ruch (cyklistika, turistika), posílit vztahy a výměnu informací mezi vinaři v této oblasti.

V případě účasti je nutné nahlásit počet osob na email marketing@spielberg.cz, a to do 4.6.2021. Neevidovaní návštěvníci nebudou bohužel vpuštěni. Děkujeme za pochopení.